کنترل و تنظیم بخار - بخش اول

کنترل و تنظیم بخار - بخش اول

مرجع: Design of Fluid Systems (Spirax Sarco)

در این مجموعه مقالات به معرفی انواع شیرآلات کنترل پرداخته شده و جهت کمک به انتخاب بهینه این شیرآلات تفاوت های آنها با یکدیگر در کاربردهای مختلف شرح داده می شود.

دانلود مقاله