دستورالعمل نصب و نگهداری تله های بخار شناوری

دستورالعمل نصب و نگهداری تله های بخار شناوری

مرجع: Spirax sarco

چکیده: این مقاله به بررسی پارامترهای مهم در انتخاب یک تله بخارفلوتری یا شناوری و چگونگی نصب و راه اندازی آن و همچنین نکات ایمنی حین نصب می پردازد. خواننده با مزیت تله بخار شناوری، کاربردهای آن، نحوه تعمیر و تعویض قطعات یدکی همرا با شکل آشنا می شود.

دانلود مقاله