کاربرد بخار در صنعت کارتن سازی - قسمت دوم و پایانی

کاربرد بخار در صنعت کارتن سازی - قسمت دوم و پایانی

مرجع: Spirax Sarco

در بخش اول مقاله به شرح انواع ورق کارتن، بخش های مختلف دستگاه های نورد و تخلیه کندانس غلطک ها اشاره شد. در این بخش که بخش نهایی این مجموعه مقالات می باشد، به شرح سیستم های چند مرحله ای استفاده از بخار فلاش، شیرآلات مورد استفاده در شبکه های بخار و کندانس و بازیافت کندانس از تجهیزات مختلف پرداخته خواهد شد.

دانلود مقاله