شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش، اصفهان، دی ماه 96

این نمایشگاه با حضور 100 شرکت داخلی و 20 برند خارجی، 16 الی 19 دی در اصفهان برگزار شد.

استقبال صورت گرفته از این نمایشگاه، حاکی از فعال بودن حوزه تاسیسات در بخش صنعت در این قطب مهم اقتصادی کشور می باشد.

در ذیل توجه شما را به عکس های مربوط به این دوره جلب می نماییم.

IMG_1207 IMG_1235 IMG_1254 IMG_1263 IMG_1279 IMG_1322 IMG_1325 IMG_1338 IMG_1353 IMG_1360