دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی  - مهر ماه 1392 - تهران

001Fair_001 002Fair_001 003Fair_001 004Fair_001 005Fair_001 006Fair_001 007Fair_001 008Fair