یازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - مهرماه 1391 - تهران

Iran_HVAC_2012_Spirax_Sarco Iran_HVAC_2012_Spirax_Sarco_1 Iran_HVAC_2012_Spirax_Sarco_2 Iran_HVAC_2012_Spirax_Sarco_3 Iran_HVAC_2012_Spirax_Sarco_4