دهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی  - مهر ماه 1390 - تهران

hvac-2011- iran -tehran0 hvac-2011- iran -tehran2 hvac-2011- iran -tehran3 hvac-2011- iran -tehran4 hvac-2011- iran -tehran5 hvac-2011- iran -tehran6 hvac-2011- iran -tehran7 hvac-2011- iran -tehran8 hvac-2011- iran-tehran1