کد دوره: 101

عنوان دوره: اصول مهندسی بخار و انتقال حرارت (1)

پیش نیاز: آشنایی اولیه با مباحث ترمودینامیک و انتقال حرارت


سرفصل های دوره:

• مزایای استفاده از بخار به عنوان حامل انرژی

معرفی بخش های مختلف چرخه بخار و کندانس

واحدهای مورد استفاده در مهندسی بخار

خواص ترمودینامیکی بخار

بخار فلاش

بخار سوپرهیت

کیفیت بخار

روش های انتقال حرارت و معادلات مربوطه

مقاومت حرارتی در شبکه بخار

ضریب انتقال حرارت کل و محاسبه آن

روش های تخمین مصرف بخار

روش های اندازه گیری مصرف بخار

درجه بندی حرارتی